Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

ARTYKUŁY

 

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz w.n.i p. dla celów bilansowych i podatkowych,

  • punktor  Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży - podatek VAT,

  • punktor  Prowadzenie ewidencji dla zryczałtowanego podatku dochodowego,

  • punktor  Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (CIT oraz PIT),

  • punktor  Informowanie klienta o zobowiązaniach podatkowych z tytułu VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

  • punktor  Sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego – rachunek zysków i strat,

  • punktor  Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań do NBP

  • punktor  Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych pod względem obowiązującego prawa,

  • punktor  Uczestnictwo w kontrolach z Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, NBP oraz współpraca z audytorami klienta,

  • punktor  Reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym przed Urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.

Dodatkowe usługi księgowe: